Plasma Theory Group

 
Home
Personnel
Research
Publications
 

 

Academic personnel:

Liu Chen
Professor

Zhihong Lin
Professor

Postdoctoral researchers:
Jian Bao
Pengfei Liu
Jingchun Li

Students:
Wenhao Wang

Former postdoctoral researchers:
Wenlu Zhang
Ihor Holod
Yong Xiao
Animesh Kuley
Lei Shi

Former graduate students:
Hongpeng Qu
Xi Cheng
Wenjun Deng
Peter Porazik
Xin Wang
Huasen Zhang
Zhixuan Wang
Daniel Fulton
Joseph McClenaghan
Onnie Luk
Calvin Lau
Sam Taimourzadeh